blog linkedin pinterest instagram twitter facebook

About me

Witam wszystkich, którzy zaglądają na moja stronę. Z wykształcenia jestem plastykiem. Moja pasja fotograficzna rozwija się od szkoły średniej, w której przez 5 lat poznawałam tajniki fotografii dokumentalnej i obróbki w ciemni. Uwielbiam obserwować ludzi, ich zwyczaje, pasje i najważniejsze chwile z życia. Na co dzień czerpię z życia garściami i jestem niepoprawną optymistką. Gdy nastała era fotografii cyfrowej jeszcze częściej zamykam momenty w kadr. Gesty, uśmiechy, emocje… Wszystko dla barwnych wspomnień. Utrwalam portrety, zdarzenia, kulinaria, modę, ciekawe wnętrza i wszystko co godne uwagi w danej chwili. Zawsze słucham sugestii i staram się spełniać Wasze marzenia. Moje artystyczne wykształcenie uzupełnia fotografię o umiejętność stylizacji, dobrania dodatków, stworzenia scenografii. Moją największą inspiracją zawsze jesteście Wy i Wasze pasje…

zapraszam do kontaktu

do zobaczenia

Jola (Grana)

——————–

Hello to everyone who looks at my site. I’m a visual artist by education. My passion for photography develops from high school, in which for 5 years I learned the secrets of documentary photography and darkroom processing. I love to observe people, their habits, passions and the most important moments in life. Every day I draw my life from handfuls and I am an improper optimist. When the era of digital photography has come, I am closing the moments in human resources even more often. Gestures, smiles, emotions … Everything for colorful memories. I fix portraits, events, culinary, fashion, interesting interiors and everything that is noteworthy at the moment. I always listen to suggestions and try to fulfill your dreams. My artistic education complements photography with the ability to stylize, choose accessories, create scenography. My greatest inspiration is always you and your passions …

I invite you to contact me

see you later

Jola (Grana)